Välkommen!

Hej alla medlemmar!

Välkomna till vårens sista programpunkt:

Fisksätra holme – värdefull naturpärla

Fisksätra holme har mer än en badplats att bjuda på. Här finns flerhundraåriga tallar och gammelekar med mulm och håligheter. Mulm är resterna av den nedbrutna veden och en hemvist för mängder med olika djur. Vi bekantar oss också med fågellivet som förhoppningsvis bjuder upp i majkvällen. Vill du lära dig om våra vanligaste fåglar är det här turen för dig!

När: onsdag 24 maj kl. 18:00 – 20:00

Var: Samling vid Fisksätra station

Arrangörer: Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden

Info: Ronny Fors, 073-802 4543, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se

Med vänlig hälsning,

Kretsstyrelsen