Välkommen!

Hej alla medlemmar!

Välkomna till höstens programpunkter. Vi börjar med Svamputställning och Svamputflykt, läs mer i Höstprogrammet.

Välkomna önskar Kretsstyrelsen