Höstprogram 2018

Saltsjöbadens Naturskyddsförening är den lokala kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden/Fisksätra. Föreningen har drygt 550 medlemmar. Förutom den verksamhet som presenteras i detta program bevakar föreningen den kommunala planeringen ur miljösynpunkt samt ägnar sig åt opinionsbildning i natur- och miljöfrågor.

Våra aktiviteter under hösten kommer att publiceras på denna sida vartefter de blir klara. Vi kommer också att skicka ut e-post till de medlemmar som vi har e-postadress till. Så skicka din e-postadress till saltsjobaden@naturskyddsforeningen.se om du vill ha information om aktiviteter.

Om du får e-post från oss idag men vill avregistrera dig från framtida utskick så hör av dig till oss på saltsjobaden@naturskyddsforeningen.se så ordnar vi det.