Vårprogram 2019

Saltsjöbadens Naturskyddsförening är den lokala kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden/Fisksätra. Föreningen har knappt 600 medlemmar. Förutom den verksamhet som presenteras i detta program bevakar föreningen den kommunala planeringen ur miljösynpunkt samt ägnar sig åt opinionsbildning i natur- och miljöfrågor.

Nu är vårens program klart!

 

Programmet i sammanfattning

21 februari      Ett hållbart liv – föredrag med Johanna Ståhl

20 mars          Kretsstämma med föredrag

24 mars          Gungviken

6 april             Klädbytardag

5 maj              Vision Skutviken

 

Ett hållbart liv – föredrag med Johanna Ståhl

Intresset för att leva hållbart har aldrig varit större och Naturskyddsföreningens årsbok för 2018 har hållbarhet som tema. ”Ett hållbart liv” innehåller 365 tips för både vardag och fest, för arbetsplats och semester och för hela året.

När: torsdag 21 februari kl. 19:30 – 20:30

Var: Dieselverkstadens bibliotek, Marcusplatsen 17, Sickla

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens naturskyddsförening

Länk: https://www.facebook.com/events/2308067422758020/

Kretsstämma (årsmöte) 2019

Kallelse till föreningens kretsstämma 2019.

När: Onsdagen den 20 mars

Kl. 17:30 Samling och mingel med tilltugg

Kl 18.00 Kretsstämmor

Kl. 19:00-19:45 Föredrag, öppet för alla: PLANERNA PÅ STENKROSS I GUNGVIKEN (mellan Duvnäs och Fisksätra). Buller, utsläpp, tung trafik.

Kom och lyssna på föredrag och delta i diskussion med Eva Nisser, ordf. i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening.

Var: Fisksätra Folkets Hus Brantvägen 1B, Saltsjöbaden.

Arrangörer: Saltsjöbadens Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka

 

Gungviken

Följ med på en vandring i Gungviken, en för många okänd del av Erstavik. Här planeras för stenkross och området har flera gånger tidigare varit utpekat som bebyggelseområde. Men varje gång har byggplanerna stoppats av protesterande Nackabor! Gungviken har flera nyck- elbiotoper och naturvärdesobjekt registrerade av Skogsstyrelsen och här finns fina barrskogar, skogsbäckar och lövskogar samt intressanta kulturmiljöer.

När: Söndagen den 24 mars kl 10.00 – 13.00

Samling: Österviks station

 

Klädbytardag

För tionde året i rad arrangerar Naturskyddsföreningen Sveriges största klädbytardag.

Det går till så att vi byter kläder med varandra. Man tar max 10 stycken hela och rena plagg (vuxen eller barn spelar ingen roll) som man lämnar in och så får man välja lika många plagg att ta med sig hem istället. Helt gratis! Mer information på vår hemsida.

När: Lördagen den 6 april, kl. 12.00-16.00.

Var: Fiskarhöjdens kvartersgård, Ostronvägen 4

Hur: Buss 465 från Nacka Forum till Ostronvägen eller Saltsjöbanan till Fisksätra.

Arrangörer: Saltsjöbadens Naturskyddsförening

 

Vision Skutviken

Vi presenterar vision hur Skutviken skulle kunna användas i samklang med Naturreservatets syfte och föreskrifter. Där det gamla varvet tidigare låg finns sedan många år planer att anlägga ett stor modern marina med plats för 200 båtar i vattnet, ett hundratal på land samt ett sextiotal parkeringsplatser med mera.

Vi får höra mera om planerna samt samråda kring hur det går ihop med ett naturreservat och vad man alter- nativt skulle kunna använda marken till. Samarrangemang med Nacka miljövårdsråd.

När: Söndagen 5 maj, kl 10.00

Var: Samling vid bommen över vägen ner till Skutviken (vid Frejvägen 25)

Arrangörer: Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Nacka miljövårdsråd